Pensioenen en AOW
Indexering Pensioenen.
De laatste jaren zijn de pensioenen niet geïndexeerd. De meeste Politieke Partijen (op enkele na) en de Nederlandse Bank houden zich bezig met het veranderen van de pensioenen.
Nu wordt er gerekend met de traditionele rekenrente, die bijzonder laag is, waardoor de Pensioenfondsen zogenaamd verlies lijden. Hierdoor worden de pensioenen niet geïndexeerd.
Men wil overstappen naar de resultaten van beleggen die pensioenfondsen hanteren. Al met al een ontwikkeling die gevolgd zal worden. Een belangrijke speler vanuit de consument is
de organisatie: Ouderen in Opstand. Deze groep mensen proberen de plannen die nu op papier staan tegen te houden, omdat dit slecht zou zijn voor ons pensioen. Belangrijke spelers
zijn de vakbonden, de Nederlandse Bank en de grote partijen in de tweede kamer. Ouderen in opstand is tegen de nieuwe plannen en verzet zich dan ook hevig.
Ouderen in opstand heeft ook een Facebookpagina: https://www.facebook.com/groups/1512997115684660//
 
* Wat is rekenrente: Pensioenfondsen moeten schatten hoeveel geld zij nu in kas hebben om alle pensioenen tot in de verre toekomst uit te keren. Dit gebeurd aan de hand van zogenaamde
risico vrije rente, die wordt bepaald door de Overheid en de Nederlandsche Bank. Hoe lager die rente is, hoe meer geld Pensioenfondsen nu in kas moeten hebben.
 
Verandering AOW, Pensioenen.
Zestien politieke partijen zijn vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, dertien in de Eerste Kamer en tien in het Europees Parlement. De meeste partijen zijn voor verandering van het huidige
Pensioenstelsel. Fiscalisering van de AOW en Pensioenen. Dit houdt in dat de AOW bruto omhoog gaat, waardoor het (bruto) inkomen gezamenlijk omhoog gaat en dat er uiteindelijk netto
minder overblijft. Dus een achteruitgang. Partijen die voor dit voorstel zijn onder andere alle Regeringspartijen, zoals VVD, CDA, D'66, CU en buiten de coalitie de PVDA. 50 Plus is ook 
voor, dat geeft toch wel te denken . Partijen die tegen het voorstel zijn, zijn op één hand te tellen. SP, PVV, FvD en JA21.Al met al een verontrustende ontwikkeling.
 
Uitspraken Politici.