Nieuws Vriendenvoetbal FC Velsenoord Nieuws Ouderen in opstand/pensioen/AOW
   
Ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan van de vriendenvoetbal Voor de aankomende verkiezingen in maart 2021
bij FC Velsenoord, is er een jubileumuitgave gemaakt van het volg ik alle informatie over pensioenen. De stellingen
seizoen 2019 - 2020. van de politieke partijen worden nauwlettend in de
  gaten gehouden. Meeste info komt van de Facebook-
pagina "ouderen in opstand". Bij de info over de
pensioenen worden de bronvermeldingen
weergegeven.